BEE ÜRETERAL BALON DİLATÖR

Üriner sistemden taş çıkarma öncesinde, üreteri dilate etmek için kullanılır. Floroskıpi ile kolay görünüm için proksimal ve distalinde radyoopak markerler bulunmaktadır.

Üriner sistemden taş çıkarma öncesinde, üreteri dilate etmek için kullanılır. Floroskıpi ile kolay görünüm için proksimal ve